Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Om Värmdö Hamnar AB

Värmdö hamnar AB är helägt av Värmdö Kommun via koncernbolaget Kommunhuset i Värmdö AB. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar kommunens hamnanläggningar med tillhörande fastigheter.

Verksamheten ska utföras till nytta för boende, näringsliv och besökare. Bolaget ansvarar självständigt för uthyrning av sina egna fastigheter, lokaler, lägenheter och anläggningar. Verksamheten ska bedrivas så att god ekonomi och långsiktig ekonomisk balans upprätthålls. Bolaget skall även idka huvudmannaskap för hamnfrågor inom kommunen.


Bolaget driver verksamhet vid följande hamnar: Stavsnäs Vinterhamn, Sollenkroka Brygga, Djurö Hamn, Sandhamn och Bolvik. I Sandhamn finns till exempel Tullhuset vid hamninloppet med kajer för Sjöfartsverket och Kustbevakningen och i Bolvik finns en terminal för sophantering från skärgården.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2018-05-30

Kontakt

Godsterminal Seth Axelsson, tel 08-570 487 94

Hamnchef Johan Bäckman, tel 08-570 482 70

VD, Michael Larkner, tel 08-570 476 29

Administratör, Maria Korva Johansson, tel 08- 570 473 86


E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se, förnamn.efternamn@varmdo.seMer kontaktinformation