Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

Stavsnäs vinterhamn

Två skärgårdsbåtar ligger vid bryggan i Stavsnås vinterhamn.

Stavsnäs vinterhamn är den viktigaste knutpunkten mellan fastlandet och skärgårdsöar som Sandhamn, Runmarö, Harö och Eknö.

Här finns väl utbyggd kollektivtrafik både till lands och till sjöss, 1 300 parkeringsplatser samt service för besökare. Stavsnäs vinterhamn har även en godsterminal för gods mellan fastland och skärgård. Hamnen drivs av det kommunala bolaget Värmdö Hamnar AB.

I Stavsnäs vinterhamn pågår ett utvecklingsprojekt i syfte att bygga ut hamnen och öka servicen i hamnområdet. Här planeras en ny godshamn med godsterminal, gästhamn/Marina, fler P-platser (i P-hus), stugby, affärslokaler och bostäder. Mer om planprojektet på Värmdö kommuns hemsida.öppnas i nytt fönster

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2018-03-15

Kontakt

Godsterminal Seth Axelsson, tel 08-570 487 94

Hamnchef Johan Bäckman, tel 08-570 482 70

VD, Michael Larkner, tel 08-570 476 29

Administratör, Maria Korva Johansson, tel 08- 570 473 86


E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se, förnamn.efternamn@varmdo.seMer kontaktinformation

Mer information