Till kommunens startsida
Komvux Värmdö
Talande webbLyssna

För rederier

Båt på vattnet

Fartyg och rederier som yrkesmässigt befordrar passagerare till- och/ eller från Stavsnäs Vinterhamn skall betala passageraravgift från och med 1 januari 2018.

Avgiften gäller all trafik med passagerare och inkluderar kollektivtrafik på vatten, beställningstrafik med taxibåtar, fartygscharter och såväl fartyg/ rederier som hyr kajplats i Stavsnäs Vinterhamn som besökande fartyg.

Avgiften gäller vid samtliga kajlägen och bryggor inom Stavsnäs Vinterhamns hamnområde. Dock gäller det ej godstrafik, fritidsbåtar och privata bruksbåtar. Avgiften är 1.25:- per på- och avstigande passagerare.

Inrapportering av passagerarstatistik sker kvartalsvis i efterskott till Värmdö Hamnar och kan göras på denna blankett alternativt här nedan från och med 31 mars 2018. Rapportering skall vara Värmdö Hamnar tillhanda senast den 15:e i månaden efter avslutat kvartal.

Faktureringsprinciper

Fakturabelopp avrundas till närmaste hela krontal och betalningsvillkor är 30 dagar efter faktureringsdatum. Vid försenad betalning debiteras ränta enligt Räntelag (1975:635) samt ersättning för skriftlig påminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga priser.


För ytterligare information, kontakta Michael Larkner, VD, Värmdö Hamnar.

Tel: 08-570 476 29
E-post: michael.larkner@varmdo.se

 
0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2018-09-28

Kontakt

Godsterminal Seth Axelsson, tel 08‑570 487 94

Hamnchef Johan Bäckman, tel 08‑570 482 70

VD, Michael Larkner, tel 08‑570 476 29

 

E-mail: hamnar@varmdo.se, stavsnasgods@varmdo.se, förnamn.+efternamn@varmdo.seMer kontaktinformation